По време на третата си обиколка из поробеното отечество от 27 май 1870 г. дo 6 април 1872 г.,Дяконът неколкократно посещава Троян и Троянския манастир. На 8 октомври 1871 г. Васил Левски заедно с помощниците си Ангел Кънчев и Димитър Общи основава Троянския революционен комитет, а на 7 януари 1872г./20 януари – стар стил/ – Ивановден, основава и единствения монашески комитет в Троянския манастир начело с игумена Макарий, който става и негов председател. Троянският революционер Иван Марков поддържал търговски и бунтовнически връзки с първенците на Ново село. По-будните от тях, свързвал с игумена на Троянския манастир, а той от своя страна ги свързал с Левски.

В книгата си – „Новоселското въстание“ Иван Марангозов разказва как Левски е основал комитет в Ново село. Той не уточнява през кой месец и на коя дата е станало това , съобщава само годината -1872. Това за съжаление не е достатъчно 3а нашите историци и ги кара да се съмняват дали изобщо Левски е идвал в Новоселската котловина и доколко заслужава доверие тази книга.

Всъщност за Новоселското въстание има не малко книги – „Бунтът на непокорените“ от Марин Грашнов, „Девет глътки свобода“ от Михаил Лазаров, „Епопея под Марагидик“ и „Новоселското въстание“ на Иван Марангозов – бивш учител по история. Някои от посочените книги, независимо, че са създадени по исторически факти и данни, са по скоро художествени произведения. Не така стоят нещата с книгата на Иван Марангозов – „Новоселското въстание“. Това е първата и най-стара книга за величието на нашите деди. Книгата е започната през 1879г., а излиза от печат през 1903 г. второто издание е през 1925г., а третото – през 1937г.

Книгата на Марангозов считаме за най-достоверна и най- точна, защото той е черпил сведения от първите живи поборници – първенците Колъо Пачников, Аврам Драганов, Драгню Стойчев, Стоянка Дра гановска.

Марангозов е използвал много сполучлив метод на изследване. Всички въстаници, доживели Освобождението били организирани в „Поборническо дружество“, което много често се събирало в същата къща, където Левски е основал тайния комитет – къщата на Колъо Пачников. Там, Марангозов задавал своите въпроси на останалите живи участници във въстанието и всичко чуто записвал. Ако един сгреши, друг ще го поправи. Не било възможно и той да злоупотреби с истината, тъй като когато книгата излиза от печат, е имало все още живи поборници и авторът е щял да бъде опроверган.

Написах тези защитни думи за книгата на Марангозов – „Новоселското въстание“, 3а да разпръсна недоверието на историците към нея. Априлчани и вярват! Вярват на всичко, каквото пише в нея, вярват, че Апостолът е идвал в нашия край. Ако не беше така, от къде ще има толкова предания за него сред жителите на Априлци, че Левски е дошъл в Ново село преоблечен като турчин, че дошъл като търговец на агнешки кожи, че написал с въглен любимата си песен „Запей ми, Добро“ на тавана на къщата, в която е спал, за спомен на домакина и т.н.Колкото различни и даже противоречиви да са тези предания, всички те се основават на факта, че Левски е идвал в Ново село.

Мисля, че от всичко казано дотук би трябвало да приемем това наистина като факт и да определим с по-голяма точност идването на Левски в Априлската котловина. Като имаме предвид летописа на живота на Дякона и казаното от Иван Марангозов, вихме построили няколко хипотези.

Левски идва в Ново село през 1872 год. От 6 април до 1 юли той не е могъл да дойде, защото е в Букурещ 3а участие в първото общо събрание на БРЦК. Не е имал време да посети Ново село и след средата на октомври 1872 год., защото тогава започва процесът срещу Димитър Общи и Левски вече не могъл да създава нови комитети, а е трябвало да спаси каквото може от вътрешната организация и да се крие. Остава извода, че Левски е имал възможност да посети Ново село от 1 януари 1872г. до 6 април същата година, или от 1 юли до средата на октомври 1872г.

Много е вероятно Левски да е основал Новоселския комитет в първите 2-3 дни след 7/ 20/ януари – Ивановден, когато основава комитета в Троянския манастир.

И така, след като основава монашеския комитет по Ивановден, Левски, преоблечен като търговец, придружен от Иван Комитата, идва в Новоселската котловина, основава комитета и остава на новоселски революционери един устав. Ние знаем обаче, че уставът е бил приет от Първото общо събрание на БРЦК в Букурещ от 29 април да 6 май 1872 год. Това ще рече, че Левски е оставил на новоселци екземпляр преди уставът да бъде официално приет от БРЦК, т.е. им е дал проектоустава с цел да се запознаят с него, а не както съобщава Марангозов – Устав на БРЦК. Устав, одобрен от БРЦК е могъл да им остави при посещението, което би могъл да направи след 1 юли 1872г. до средата на септември 1872г., което е и най-вероятното и приемливо.

Лично аз не съм в състояние да посоча точната дата, на която Левски е основал комитета в Ново село, тъй като тя не е отбелязана в нито един документ. Мисля, че най-важното е да се убедим, че Левски наистина е бил в този край и е положил азбуката на революционната дейност.

Новоселци и техните потомци не само са запазили обичта и преклонението си към Апостола, не само са съхранили преданията за него, предавани от поколение на поколение, но в знак на уважение и почит към неговата личност и дело са поставили паметна плоча на мястото където се намира къщата, в която е нощувал Левски. Улицата, по която е минавал, за да основе Новоселския комитет, нашата главна улица, носи неговото име.Той е патрон и на основното училище в центъра на нашия град.