Кв. Зла река

Намира се на входа на град Априлци и Новоселската котловина. Името си получава от реката, която протича през самото селище /река Зла река е приток на река Видима/. Тъй като терена, прз който минава реката е под голям наклон и водата е била буйна и е правела бели – отнасяла ниви, посеви, воденици, стружни /дъскорезници/ и нерядко жертви, хората я нарекли Зла река.