Кв. Ново село

Днешният квартал на Априлци е бил известен под името Еникьой – в прев. Ново Село.

Името на Ново село произлиза от обстоятелството, че преди това в котловината съществува друго село -Острец наричано тогава Тахтакьой в прев. Дъскарско село

Необходимостта от пазар, стопански център, духовен център, училище и административен център на няколкото селища и махали налага Ново село като административен и географски център на котловината. Възниква през втората половина на 16 век.