Река Видима

река видима

Река Видима

Видима е река в Северна България, област Ловеч – общини Априлци и Троян и област Габрово – община Севлиево, ляв приток на Росица, от басейна на Янтра. Дължината и е 67,6 км., която и отрежда 56-то място сред реките на България.

Река Видима се образува от сливането на двете съставящи я реки – Лява Видима и Дясна Видима (Острешка река) в кв. „Зора“ на град Априлци. За начало се приема река Лява Видима, която извира от северозападното подножие на връх Ботев в Калоферска планина на Стара планина, в резервата „Северен Джендем“, на 2040 м. н.в. под името Василковица. До кв. „Видима“ на град Априлци тече в дълбока гориста долина, след което се насочва на северозапад и пресича Новоселската котловина.

Между селата Велчево и Дебнево тече на север и образува живописна проломна долина, след което завива на изток и долината и става широка. Влива се отляво в река Росица на 206 м. н.в., на 3 км. южно от град Севлиево.

Площта на водосборният басейн на Видима е 554 кв.м., което представлява 24,2% от водосборния басейн на Росица.