Църква „Св. Пророк Илия“

cyrkva sv iliya zla reka apriltsi

Църквата „Св. Пророк Илия“ се намира в квартал Зла река в град Априлци.

Храмов празник :

История: Създадена през 1945г.

Под давление на най-отдалечените махали Камено бърдо, Салапии, Злиевци, Врабци и Пастухани в село Зла река, днес квартал на град Априлци, се заражда идеята да се построи храм. Свещ. Стоян Митилски в своите записки споделя:

„През 1928 г. се основава църковно настоятелство. Започва се събирането на средства за строежа. Селото е утвърдено от духовните власти за отделна енория (духовна община). В 1933 г. става избор на свещеник. За такъв е избран Михаил Тончев Сираков от с. Дебнево. Той засилва дейността по набирането на средства за строеж на черква, като основава комитет. Обхождат се хората, събират се пари. Но в 1935 г. свещ. Сираков се премества в с. Дълбок дол и дейността по събиране на средства за строежа замира. Последователно религиозните нужди на населението се обслужват от новоселските свещеници Иван. М. Ковашки и Стефан Димитров Цочев. Това трае до 1937 г., когато за свещеник е избран местният жител Стоян Колев Митилски.
Дейността по набиране на средства за строежа протича в следващите няколко години с повишено темпо. Строежът на храма започва в 1940 г. (лятото) и трае до 1944 г. Освещаването му става на 2 август (Илинден по стар стил) 1945 г. при стечение на многохиляден народ и при ценното съдействие на новата народна власт. С това се осъществява една отдавнашна мечта на верующите“.

Свещ. Стоян Митилски дълги години служи в храма „Св. Илия“ в Зла река. След смъртта му през 1988 г. в него служат приходящи свещеници от Ново село и Видима.

Църквата „Св. Пророк Илия“ Зла Река Априлци