Връх Али Баба

Връх Али Баба

Къде се намира връх Али Баба и как да стигнем до него

Върхът се намира в Стара планина, в района на гр. Върбица.Висок е  949,1 м.

Пешеходно и най-бързо може да се изкачи от с. Ябланово. Може да се изкачи и от с. Крайгорци, тръгвайки се по реката, като се прихваща широк горски път с много добра настилка. Горе се излиза в подножието на връх Инджебурун – 1000 м., на около 890 м. надморска височина. До връх Али Баба се продължава по билото около 2 – 2.5 км., минавайки няколко гърбици.