Релеф

relef apriltsi

 

Град Априлци е разположен в котловина. Релефът му е разнообразен – от типичната котловина по поречието на река Видима, Острешка и Зла река, които лакатушат живописно в котловината, до стръмни и отвесни склонове. Те се отличават със своите красиви стръмни, обрасли с гори склонове. Те са привлекателни за туризъм, развитие на селското и горското стопанство и др.