Връх Параджика

Връх Параджика

Къде се намира връх Параджика и как да стигнем до него

Параджика (Параджикчал) е връх в средна Стара планина, разположен на североизток от връх Ботев. Надморската му височина е 2209 м. Седловината Пилешки Полог го отделя от разположения на изток съседен връх Юрушка Грамада. От тук извират няколко буйни потока, даващи началото на Пръскалска река..

Северния склон на върха представлява много стръмна, на места отвесна стена с височина около 800м. Тук се намира и най-непристъпната част от Северния Джендем. Именно тази стена придава и характерният му внушителен вид гледан от север. Южните склонове са слабо наклонени и оформят дългия едноименен рид Параджика.

Изкачването на върха се осъществява обикновено като част от прехода х.Тъжа — вр. Ботев по зимната колова маркировка. Друг възможен маршрут е изкачването от юг през местността Паниците и дългия едноименен рид, по който е прекарана пътека. Гледката  от върха на север към Дунавската равнина и Северния Джендем е изключителна..