Връх „Богдан“

Връх "Богдан"

Къде се намира връх Богдан и как да стигнем до него

Със своята неголяма височива (1604 м.),с хайдушкото си име и с лесната си достъпност вр.Богдан с право се реди между най-популярните планински първенци.Той се намира в източната част на Същинска Средна гора.Почти от всички страни е обграден от букови гори ,а на юг погледа е прикован от гористия рид Барикадите и средногорски връх Вълк.

На север се издига билото на Стара планина с внушителния лоб на вр.Вежен.На юг е Медедере,а на север е Крива река и началните потоци на Белещица.На изток малко седло отделя връх Богдан от връх Малък Богдан,а на североизток друго седло го отделя от рида Еловица.,на запад от рида Крицул.

За вр.Богдан изходен пункт е гр.Копривщица.От тук към върха тръгват три пътеки.Първата върви по долината на крива река ,после изкачва билото и край хижа Богдан стига до върха(3ч.).Втория път от Копривщица следва шосето към Медедере и местността Азан се отклонява на запад към Банчовските колиби откъдето край хижата се стига до върха(2ч.).Третата пътека е през рида Крицул ,край хижата ,по общата пътека отива към върха(3ч.).